Pismo GDOŚ

W załączeniu przesyłamy skan pisma od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z prośbą o rozpowszechnianie wśród członków PZW informacji dotyczących ochrony gatunkowej ryb i raków wymienionych w piśmie. Uprzejmie prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią pisma i wskazanych w nim aktów prawnych oraz o zastosowanie się do informacji przedstawionych przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – Pana Andrzeja Szweda-Lewandowskiego.

Powiadom znajomego: